Disclaimer

1. Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met e-mailberichten afkomstig van Krijgsman Watersport zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. U  wordt verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Krijgsman Watersport sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van Krijgsman Watersport bij onbestemde partijen zijn beland.

2. Disclaimer voor de website

Wanneer u op onze website komt vinden wij het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar u twijfels over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor u van belang kan zijn.

2.1 Aanwezige informatie op de website

Hoewel Krijgsman Watersport uitermate veel aandacht besteedt aan onze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via onze website beschikbaar is gesteld. Bij twijfel raden wij u aan altijd eerst contact met ons op te nemen.

2.2 Auteursrechten

Alle content op onze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op de website behoren toe aan Krijgsman Watersport. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Krijgsman Watersport is het niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.

2.3 Rechten

Aan de informatie op de website van Krijgsman Watersport kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Voorwaarden

2.4 Wijzigingen

Krijgsman Watersport behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij bevelen u aan om op een reguliere basis na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Ook bij het aankopen van producten via de website raden wij u aan om onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te bekijken.

2.5 Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Krijgsman Watersport heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van de websites van derden. Krijgsman Watersport aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Heeft u nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@krijgsmanwatersport.nl l +31 075 – 68 75 729

Loodsweg 3 l 1525RH l Westknollendam Noord-Holland

KvK Nr. 74437666

 

Versie 2021

Aantal personen

Maximaal aantal personen volgens CE.

Max. snelheid

Geschatte maximale snelheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Schrijf een review